null Viitanen toivoo avointa keskustelua viranomaistiedustelusta

Viitanen toivoo avointa keskustelua viranomaistiedustelusta

Uutinen 21.01.2014 13.00 fi

Keskustelutilaisuus tiedustelun vaikutuksista sähköisen viestinnän luotettavuuteen (Kuva: LVM)

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen mielestä viranomaisten tiedusteluvaltuuksien lisääminen voi tapahtua vain avoimen valmistelun ja keskustelun pohjalta.

- Tiedustelutarpeita tulee arvioida avoimessa yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa. Kansalaisten perusoikeuksia rajoittavien viranomaisvaltuuksien lisäämistä voidaan harkita ainoastaan, jos valtuuksien katsotaan olevan välttämättömiä tietyn ongelman ratkaisemiseksi, Viitanen toteaa.

Viitanen puhui asiasta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin tiedustelun vaikutuksia sähköisen viestinnän luotettavuuteen. Tilaisuus pidettiin 21. tammikuuta Helsingissä.

- Nyt tarvitaan kansainvälisiä pelisääntöjä ja rajoja siihen, mikä voi olla viranomaisille sallittua verkossa. Suomen perustelluista kansallisista turvallisuustarpeista on voitava pitää huolta niin, että toiminta on sovitettavissa yhteen kansalaisten yksityisyydensuojan kanssa, Viitanen painotti.