Takaisin

Virallinen yhteistyö päättyy - Pohjoismaiden liikenneministerit jatkavat yhteydenpitoa

Virallinen yhteistyö päättyy - Pohjoismaiden liikenneministerit jatkavat yhteydenpitoa

Tiedote 30.08.2005 13.58 fi

Pohjoismainen liikennepoliittinen yhteistyö on hyödyllistä. Sitä tulee jatkaa, vaikka pohjoismaiden ministerineuvoston alainen virallinen toiminta lakkaakin. Näin todettiin Pohjoismaiden liikenneministerikokouksessa Tanskan Vejlessä 29.-30. elokuuta.

Pohjoismaiden pääministerit ja yhteistyöministerit ovat aiemmin sopineet hallitus- ja ministeriötason virallisen yhteistyön lakkauttamisesta. EU:n laajentuminen ja monimuotoinen Itämeri-yhteistyö ovat luoneet tarpeita uudistaa yhteydenpidon foorumeita. Näin ollen myöskään liikenneministerit eivät enää kokoonnu ministerineuvoston virallisen menettelyn mukaisesti eikä liikennealan virkamieskomitean ja työryhmien kokouksia enää järjestetä.

Liikenneministerit ryhtyvät kuitenkin pitämään yhteisen kesäkokouksen vuosittain. Lisäksi he kokoontuvat neuvonpitoon aina ennen EU:n liikenneministerineuvoston kokouksia.

Suomea Tanskan kokouksessa edustaneen valtiosihteeri Perttu P u r o n mukaan pohjoismainen liikennealan yhteydenpito on tarpeellista. Erityisen hyödyllisiä ministeritapaamiset ovat, jos niissä keskitytään tärkeimpiin ajankohtaisiin kysymyksiin. Esimerkiksi liikenneturvallisuudesta on aiheellista vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia.

Liikenneturvallisuus oli esillä myös Vejlessä. Keskustelussa painottui tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntäminen onnettomuuksien ehkäisemissä. Esimerkiksi autojen turvajärjestelmien kehittäminen sekä uudet varoitus- ja valvontajärjestelmät ovat keinoja parantaa turvallisuustilannetta.

Toisena kokouspäivänä paikalla olivat myös Baltian maiden liikenneministerit. Käsiteltävänä oli mm. EU:ssa valmisteltavana oleva liikennepolitiikan linja-asiakirja eli valkoinen kirja. Myös siinä painottuu liikenneturvallisuus. Lisäksi linjauksia on mm. liikennemuotojen työnjaosta. Suomi pitää tärkeänä, että tehokasta logistiikkaa painotetaan yhteisön liikennepolitiikassa. Logistiikka on myös Suomen tulevan EU-puheenjohtajakauden painopisteitä.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
neuvotteleva virkamies Kaj-Peter Mattsson, puh. (09) 160 28523