null Viranomaiskäyttöön valmistellaan paikkatietopalvelua

Viranomaiskäyttöön valmistellaan paikkatietopalvelua

Uutinen 12.06.2017 12.00 fi

Maapallo (Kuva: LVM)

Suomi tulee ottamaan osana Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää käyttöön PRS-palvelun (Public Regulated Service, julkisesti säännelty palvelu). PRS-palvelu tarjoaa häiriösietoisia paikka- ja aikatietoja viranomaisille ja muille yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisille toimijoille.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on asettanut ohjausryhmän ja kolme työryhmää valmistelemaan Euroopan unionin Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän PRS-palvelun kansallista toteutusta Suomessa.

PRS-palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. PRS-palvelun kansallisesta toteuttamisesta vastaa Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö.

Julkisella sektorilla palvelun kansallisia käyttäjätahoja olisivat esimerkiksi maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan ja ensihoitopalveluun liittyviä tehtäviä hoitavat toimijat. Yksityissektorilla käyttötarpeita on sellaisilla toimijoilla, jotka huolehtivat kansallisen huoltovarmuuden kannalta merkittävistä tehtävistä. Tällaisia yksityissektorin toimijoita ovat esimerkiksi rahoitushuolto, sähköverkkoyhtiöt, logistiikka-ala ja teleoperaattorit.

Euroopan unioni (EU) on sitoutunut ylläpitämään PRS-palvelua myös kriisitilanteissa. Palvelu on suunniteltu sietämään ilmastohäiriöitä ja häirintää sekä estämään tietojen muuttaminen tai oikeudeton käyttö.

Ohjausryhmän tehtävänä on tuottaa valtioneuvoston periaatepäätös PRS-palvelun kansallisesta toteutuksesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ohjausryhmän puheenjohtaja on ministeriön verkko-osaston toimintavarmuusyksikön johtaja Ari-Pekka Manninen.

Ohjausryhmässä on jäsenet liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön, puolustusministeriön, valtionvarainministeriön, sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonaloilta sekä Huoltovarmuuskeskuksesta. Lisäksi ohjausryhmä alaisuudessa työskentelevien kolmen työryhmän työhön osallistuu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.