null Viranomaisten viestintäpalvelu laajakaistaiseksi

Viranomaisten viestintäpalvelu laajakaistaiseksi

Tiedote 17.01.2019 13.30 fi sv en

Poliisi ja ambulanssi onnettomuuspaikalla (Kuva: Shutterstock / Jarhe Photography)

Viranomaisten viestintäpalvelua aletaan muuttaa asteittain laajakaistaiseksi. Vanha Virve-viranomaisradioverkko toimii siirtymäaikana uuden järjestelmän rinnalla siihen asti, kunnes laajakaistainen palvelu on valmis ja otettu kokonaisuudessaan käyttöön.

Viranomaisviestintäpalvelua tarjoaa jatkossa valtion omistama Suomen Erillisverkot Oy, joka kilpailuttaa verkko-operaattorin kaupallisten teleyritysten joukosta. Kilpailutuksen voittaneen teleyrityksen verkkoa on tarkoitus laajentaa ja vahvistaa, jotta sillä saadaan vastattua viranomaisviestinnän tarpeisiin. Verkon vahvistaminen lisäisi myös kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluita nykyistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

Hallitus esitti sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain hyväksymistä torstaina 17. tammikuuta 2019.

Uusi viranomaisviestintäpalvelu mahdollistaa laajakaistaisen viestinnän, esimerkiksi videokuvan siirron, ja parantaa näin tilannekuvan tarkkuutta sekä viranomaisvastetta muun muassa onnettomuus- ja häiriötilanteissa.

Lakimuutoksilla turvataan viranomaisliittymien palvelun saatavuus ja laatu myös verkon ruuhkatilanteissa, jolloin viranomaisten liittymät ovat etusijalla suhteessa muihin käyttäjiin. Lisäksi viranomaisliittymät voivat käyttää muita verkkoja, jos kilpailutuksella valittu ensisijainen verkko ei ole käytettävissä. Viranomaisliittymien etuoikeuksilla olisi tavallisen käyttäjän viestintäpalvelun laatuun korkeintaan tilapäisiä ja alueellisia vaikutuksia. 

Nykyinen viranomaisten Virve-verkko on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen ja sillä on noin 40 000 käyttäjää. Sitä käyttävät pelastustoimi, poliisitoimi, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, sosiaali- ja terveystoimi, eri ministeriöt sekä muut valtion ja kuntien turvallisuudesta ja toimivuudesta vastaavat tahot. Uusi laajakaistainen viranomaisviestintäpalvelu kohdennetaan samoille käyttäjäryhmille.

Mitä seuraavaksi?

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 18. tammikuuta 2019 ja määrätä ne tulemaan voimaan 1. helmikuuta 2019.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Antti-Jussi Lankinen, p. 040 545 0901