Virastouudistuksen asetusluonnokset lausuntokierrokselle

Tiedote 19.10.2018 10.51 fi sv

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallinnonalan virastouudistusta. Ministeriö pyytää nyt lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muuttamisesta. Lausuntoja voi jättää 23.11.2018 saakka.

Virastouudistuksessa Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistetään uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Samalla Liikenneviraston jäljellä olevat toiminnot siirtyvät Väyläviraston tehtäväksi. Muutos edellyttää Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston toimialoja koskevien asetusten sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetusten muuttamista.

Lisäksi annetaan uusina seuraavat asetukset: valtioneuvoston asetus autojen polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta sekä valtioneuvoston asetus liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta.

Mitä seuraavaksi?

Asetusluonnosten lausuntoaika päättyy 23.11.2018. Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja luettavissa osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2019. 

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, puh. 0295 34 2367