Virkkunen till trafikminister, Kiuru kommunikationsminister

Uutinen 04.04.2014 12.35 fi sv en

Trafik- och kommunministern Henna Virkkunen, undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru. Bild: Statsrådet

Henna Virkkunen (saml.) börjar som den nya trafik- och kommunministern. Krista Kiuru (sdp) blir undervisnings- och kommunikationsminister.

Republikens president beviljade i dag den 4 april 2014 avsked för trafikminister Merja Kyllönen och kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki då Vänsterförbundet lämnade regeringen.

Samtidigt utsåg presidenten ministrarna Henna Virkkunen (43) och Krista Kiuru (39) till deras nya poster.

Minister Virkkunen har varit förvaltnings- och kommunminister i den nuvarande regeringen sedan 2011. Virkkunen är Samlingspartiets vice ordförande och ordförande för Samlingspartiets Kvinnoförbund. Hon är filosofie licentiat.

Minister Kiuru har arbetat som undervisningsminister sedan maj 2013. Kiuru ärver kommunikationsministerns uppgifter från minister Pia Viitanen, som blir kultur- och bostadsminister.

Minister Kiuru skötte redan tidigare i den sittande regeringen kommunikationsministerns uppgifter då regeringen inledde sitt arbete 2011. Kiuru är första vice ordförande för Finlands Socialdemokratiska Parti. Kiuru är politices magister.