null Yhteiset säännöt Suomen ja Ruotsin pohjoisrajan ylittävälle taksiliikenteelle

Yhteiset säännöt Suomen ja Ruotsin pohjoisrajan ylittävälle taksiliikenteelle

Tiedote 31.05.2012 13.40 fi sv

Hallitus esittää Suomen ja Ruotsin rajat ylittävästä taksiliikenteestä tehdyn valtiosopimuksen hyväksymistä. Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat sopimuksen 29. elokuuta 2011 Islannissa. Sopimus turvaa mahdollisuuden jatkaa nykyisenkaltaista liikennettä ja antaa puitteet sen kehittämiselle.

Sopimuksella luodaan yhteisesti sovitut pelisäännöt pohjoisen rajan ylittävälle taksiliikenteelle. Tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin pohjoista raja-aluetta, poistaa raja-esteitä ja kehittää raja-alueen yrittäjyyttä, työllisyyttä ja väestön hyvinvointia.

Sopimus sisältää määräykset taksiyritysten velvollisuuksista ja siitä, miten taksiliikennettä saa harjoittaa.

Sopimuksen taustalla on Pohjois-Ruotsin puute taksipalveluista. Tämän vuoksi Pohjois-Suomen taksiautoilijat ovat jo vuosia ajaneet taksia myös Ruotsin puolelle. Suomalaisautoilijat ovat ajaneet sekä säännöllisiä koululais- ja vanhuskuljetuksia että tyypillisiä tilausajoja. Myös ruotsalaiset autoilijat ovat voineet vastavuoroisesti ajaa rajan yli Suomen puolelle. Nyt tämä käytäntö on tarkoitus virallistaa ja säädellä tarkemmin.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen kansainvälisestä taksiliikenteestä Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä torstaina 31. toukokuuta. Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan syksyllä 2012.

Lisätietoja: hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin p. 0295 34 2544