null Yhteisten liiketoimintamallien puute hidastaa NFC-teknologian käyttöönottoa

Yhteisten liiketoimintamallien puute hidastaa NFC-teknologian käyttöönottoa

Tiedote 24.01.2011 12.09 fi

Kosketusteknologia eli NFC (Near Field Communication) on tuomassa asiakkaille tulevaisuudessa lukuisia erilaisia palveluja, mutta niiden yleistymiseen menee aikaa. Keskeisenä syynä on yhteisten liiketoimintamallien puute.

NFC on radiotaajuuksia hyödyntävä langaton tekniikka, joka soveltuu monille erilaisille laitteille. Esimerkiksi NFC-matkapuhelimilla voi maksaa tai siirtää tietoa. Kahden NFC-laitteen välinen viestintä alkaa kun laitteet ovat muutaman senttimetrin päässä toisistaan.

Suomen lainsäädäntö ei estä kehitystä eikä taajuuksien saatavuuskaan ole ongelma. Sen sijaan Suomen pienet markkinat ja erilaisten toimijoiden välisten yhteistyömallien puute hidastavat NFC-tekniikan kaupallista käyttöönottoa.

Tämä todetaan NFC-teknologian edistämistä pohtineen liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän loppuraportissa. Työryhmässä olivat edustettuna viestintäpalveluiden kannalta keskeiset viranomaiset sekä kaupan keskusliikkeitä, rahoituslaitoksia, logistiikkayhtiöitä ja laitevalmistajia.

NFC:n mahdollistamaa kontaktitonta lähiasiointimahdollisuutta on toistaiseksi eniten käytetty biopasseissa sekä matkalippujen ostoissa tai yleensä maksettaessa pikkuostoksia. NFC-tekniikan käyttöönotto on varsinkin lähimaksamisessa kehittynyt keskimääräistä paremmin niissä maissa, jossa käteisen käyttö on ollut suosittua ja luottokorttien käyttö vähäisempää.

Kaupallisten palveluiden kehitystä nopeuttaisi, jos NFC-toimintaympäristö olisi mahdollisimman avoin, jolloin erilaisten NFC-palveluiden synty ja käyttöönotto olisi helpompaa. Sellainen malli, jossa kaikki toimijat voivat vapaasti tarjota palvelujaan, lisäisi kilpailua ja edesauttaisi muun muassa Euroopan tasoisten sovellusten yleistymistä. Lisääntyvä kilpailu vahvistaisi myös käyttäjille edullisten NFC-palveluiden tarjontaa.

Suomen tulisi myös kansainvälisellä ja erityisesti Euroopan tasolla edistää NFC-toimintaympäristön avoimuutta ja yhtenäisten standardien luomista. Näin saavutettavat merkittävät mittakaavaedut hyödyttäisivät suoraan myös suomalaisia alan toimijoita, palveluntarjoajia ja kuluttajia.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, 09 160 28395 tai 0400 812 508