null Yhteistyö ja panostus tietoturvaan tärkeää

Yhteistyö ja panostus tietoturvaan tärkeää

Uutinen 02.03.2015 15.36 fi

Tietoturva (Kuva: Rodeo)

Euroopan Unionin verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) vuoden 2014 aikana pidetty tietoturvaharjoitus saatiin päätökseen viime viikolla. Kolmivaiheisen harjoituksen viimeisessä vaiheessa korostettiin EU-maiden välisen yhteistyön merkitystä tietoturvallisuuden parantamisessa.

Tietoturvaharjoituksen päätöstapahtumassa harjoiteltiin yhteistyötä kuvitteellisessa kriisitilanteessa. Harjoituksesta käydyn keskustelun perusteella todettiin, että EU:n perustamissopimuksiin pohjautuvat nykyiset viranomaisyhteistyön ja kriisinhallinnan toimintatavat soveltuvat myös tietoturvaloukkausten aiheuttamiin onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin. Jäsenvaltioiden välinen tietoturvayhteistyö tiivistyy lisäksi parhaillaan EU:ssa valmisteltavana olevan verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaantulon myötä.

Päätöstilaisuudessa keskusteltiin myös yhteistyön merkityksestä turvallisten ja luotettavien digitaalisten ympäristöjen kehitykselle Euroopassa. Puheenvuoroissa muun muassa todettiin, että EU:ssa tulisi panostaa erityisesti yhteistyöhön tietoturvallisten digitaalisten hyödykkeiden satavuuden, tuotannon ja käytön lisäämiseksi Euroopan sisämarkkinoilla. EU:ssa tarjottavien ja käytettävien ohjelmistojen suojausominaisuudet vaikuttavat kaikkein merkittävimmällä tavalla siihen, kuinka turvallisia digitalisoituvista palveluista Euroopassa tulee.

Cyber Europe 2014 (CE2014) oli ENISA:n järjestämä koko EU:n kattava tietoturvaharjoitus, jonka tavoitteena oli testata eurooppalaisten viranomaisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyökykyä tietoturvallisuuden parantamiseksi. Harjoituksissa ratkaistiin ja analysoitiin kyberturvallisuuteen liittyviä teknisiä, toiminnallisia ja strategisia haasteita.

Harjoituksia pidettiin kolme kappaletta viime vuoden aikana ja niihin osallistui reilut 200 organisaatiota ja yli 400 kyberturvallisuuden ammattilaista ympäri Eurooppaa. Suomesta harjoitukseen osallistui liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi viranomaisia ja yrityksiä eri toimialoilta.

Edelliset vastaavat harjoitukset järjestettiin vuosina 2010 ja 2012.