null Yhteistyöllä vauhtia merenkulun vihreän teknologian käyttöön ottoon

Yhteistyöllä vauhtia merenkulun vihreän teknologian käyttöön ottoon

Uutinen 17.01.2014 13.47 fi

Itämeren valtioiden neuvoston tapahtuma Viking Gracella 16.1.2014 (Kuva: LVM)

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi järjestivät torstaina 16. tammikuuta 2014 Itämeren valtioiden neuvoston tapahtuman, jossa keskusteltiin merenkulun vihreän teknologian mahdollisuuksista ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta.

Tilaisuudessa keskusteltiin yhteisistä toimenpiteistä jotka kirjattiin toimenpideluonnokseen. Tavoitteena on mm. vähentää tulevien rikkimääräysten vaikutuksia Itämeren rantavaltioiden meriliikenteelle ja vauhdittaa merenkulun toimijoita vihreän teknologian saralla.

Luonnos etenee tilaisuuteen osallistuneiden tahojen jatkotyöstettäväksi ja palaa käsittelyyn puheenjohtajuuskauden päätapahtumaan kesäkuussa Turussa.

Tapahtumaan osallistui lähes 100 Itämeren alueen merenkulun asiantuntijaa, jotka edustivat alueen ministeriöitä, merenkulkuhallintoja, elinkeinoa, rahoituslaitoksia ja tutkimuslaitoksia. Osallistujien joukossa olivat myös Euroopan komission sekä Euroopan investointipankin ja Pohjoismaisen Investointi pankin edustajia.

Itämeren valtioiden neuvosto (Council of the Baltic Sea States, CBSS) on Itämeren alueen maiden hallitustenvälinen yhteistyöjärjestö, jonka tarkoitus on edistää demokraattista ja taloudellista kehitystä Itämeren alueella. Suomen puheenjohtajuuskauden (2013-2014) teemana on puhdas, turvallinen ja älykäs Itämeri ja yhtenä painopisteenä meripolitiikka. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa erityisesti kauden meripolitiikkaa koskevasta toiminnasta.

Tilaisuus oli yksi Suomen Itämeren valtioiden puheenjohtajakauden tärkeimmistä tapahtumista. Tilaisuus järjestettiin teeman mukaisesti nestemäistä maakaasua (LNG) käyttövoimana käyttävällä Viking Grace -matkustaja-aluksella.