Takaisin

Yhtenäinen EU-ajokortti toteutumassa

Yhtenäinen EU-ajokortti toteutumassa

Tiedote 27.03.2006 18.07 fi

Ajokortit Euroopan unionissa yhtenäistetään. Ajokorttidirektiivistä syntyi poliittinen yhteisymmärrys liikenneneuvostossa 27. maaliskuuta Brysselissä.

Kansallisten ajokorttien vaihtamiselle yhteen EU-ajokorttiin tulisi kuitenkin pitkät kansalliset siirtymäajat. 26 vuoden aikana kortit tulisi ottaa käyttöön koko unionin alueella.
Tarkoituksena on vaikeuttaa ajokortin väärentämistä, parantaa liikenneturvallisuutta ja helpottaa unionin kansalaisten vapaata liikkumista.

Ajokorttidirektiivistä oli haettu sopua aiemminkin, mutta se on kariutunut lähinnä Keski-Euroopan maiden vastustukseen. Suomi on kannattanut korttien yhtenäistämistä. Euroopan parlamentti hyväksynee hankkeen lähiaikoina.

Liikenneneuvosto kävi periaatekeskustelun siitä, miten laajalti palvelusopimusasetusta tulisi soveltaa joukkoliikenteessä. Kesäkuussa liikenneneuvosto tavoittelee asiasta poliittista yhteisymmärrystä.

Suomen kanta on ollut, että rautatieliikenteessä päätökset kansallisen henkilöliikenteen avaamisesta kilpailulle tulisi säilyttää jäsenmailla. YTV-alueen rautatieliikenteen kilpailuttamisen Suomi voi kuitenkin hyväksyä, jos siirtymäajat ovat riittävän pitkät. Linja-autoliikenteessä Suomi pitää tärkeänä nykyisten seutu- ja kaupunkilippusopimusten säilymistä.


Komissio ja Venäjä neuvottelemaan Siperian ylilennoista


Neuvosto myönsi yksimielisesti komissiolle valtuudet neuvotella Venäjän kanssa Siperian ylilentomaksuista. Venäjä on jo sitoutunut poistamaan maksut vuoden 2013 loppuun mennessä, mutta neuvotteluvaltuus koskee maksujen alentamistahtia. Neuvosto edellyttää, että kysymys maksuista ratkaistaan ennen Venäjän jäsenyyttä kansainvälisessä maailmankauppajärjestössä WTO:ssa.

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen asetuksesta, joka koskee siviili-ilmailun turvatoimia lennon aikana. Uudistetussa asetuksessa vahvistetaan, että jäsenmaalla on päätösvalta aseistettujen turvamiesten käyttämisestä lennoilla.

Ministerit keskustelivat komission esittelemästä liikenneturvallisuusohjelman välikatsauksesta. Ohjelman toimenpiteillä pyritään puolittamaan tieliikenteen kuolonuhrien määrä EU:ssa vuoteen 2010 mennessä.

Neuvosto hyväksyi lopullisesti myös parlamentin kanssa saavutetun sovun eurovinjettidirektiivistä. Eurovinjetti on järjestelmä, joka luo yhtenäiset standardit raskaan liikenteen tietulleille Euroopassa. Suomi pidättäytyi tukemasta esitystä aiemmin ilmoitetun kantansa mukaisesti. Suomen ei tarvitse direktiivin takia ottaa käyttöön tietulleja.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisten lentoliikennesopimusneuvottelujen edistymisestä neuvosto kuuli komission tiedonannon. Komissio esitteli myös katsauksen SESAR-yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys kehittäisi eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmää SESAR:ia, jonka on tarkoitus vähentää ruuhkia EU:n ilmatilassa.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen osallistui liikenneneuvoston kokoukseen.Lisätietoja:
valtiosihteeri Perttu Puro, puh. 040 779 3436
apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, puh. 050 515 1303