Yhtenäiset pelisäännöt EU:n satamille

Uutinen 27.06.2013 13.29 fi sv

EU-lippu (Kuva: European Union, 2013)

Euroopan komissio ehdottaa asetusta, jolla lisätään satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä ja mahdollistetaan parempi satamapalvelumarkkinoille pääsy.

Viimeaikainen taloustilanne on luonut paineita tehostaa satamien toimintaa ja avata markkinoita. Asetusehdotuksen tavoitteena on lisätä satamien julkisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja pyrkiä estämään satamien välistä kilpailua vääristävät julkiset tuet.

Samalla säädettäisiin periaatteet, joilla satamien infrastruktuuri tulee hinnoitella. Tavoitteena on varmistaa satamien investointikyky ja estää mahdollinen ylihinnoittelu.

Toimenpiteet kohdistuvat EU:n Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) satamiin, joita on kaikkiaan yli 300. Jokaiseen satamaan on perustettava neuvoa-antava komitea, johon kuuluu sataman käyttäjiä.

Suomessa asetuksen piiriin kuuluvia satamia olisivat Eckerö, Hamina-Kotka, Hanko, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kilpilahti (Sköldvik), Kokkola, Maarianhamina, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rauma, Rautaruukki/Raahe ja Turku-Naantali.