Yleispalvelulaajakaistan nopeudeksi 5 Mbit/s

Tiedote 21.10.2021 13.29 fi sv en

(Kuva: Ira Niva / Shutterstock)

Yleispalvelulaajakaistan eli tarkoituksenmukaisen internetyhteyspalvelun yleispalvelunopeutta nostetaan nykyisestä tasosta 2 megabittiä sekunnissa tasolle 5 megabittiä sekunnissa.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 21.10.2021. Asetus tulee voimaan 25.10.2021.

Asetuksen mukaan kuitenkin riittää, että internetyhteyden miniminopeus saapuvassa liikenteessä on vähintään 3,5 Mbit/s, normaalinopeus vähintään 4,5 Mbit/s sekä maksiminopeus vähintään 5 Mbit/s.

Miniminopeudella tarkoitetaan liittymän vähimmäisnopeutta, joka toteutuu pääsääntöisesti aina. Normaalinopeus on nopeus, joka toteutuu 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin mittausjakson aikana. Maksiminopeudella tarkoitetaan nopeutta, joka toteutuu ainakin osan ajasta.

Mikä on yleispalvelulaajakaista?

Yleispalvelu on viimesijainen turvaverkko ja peruspalvelujen saatavuuden takaaja, mikäli saatavissa ei ole markkinaehtoisia ratkaisuja. Yleispalvelu koskee kuluttajia ja mikroyrityksiä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi nimetä teleyrityksen yleispalveluyritykseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Yleispalveluyrityksiä on nimetty tällä hetkellä lähinnä harvaan asutuilla alueilla pohjoisessa Lapissa sekä itärajalla.

Lisätietoja

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916

erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, p. 050 475 2740