Takaisin

YLEn hallintomalliin muutoksia - julkisen palvelun määritelmään lisäyksiä

YLEn hallintomalliin muutoksia - julkisen palvelun määritelmään lisäyksiä

Tiedote 21.04.2005 13.58 fi

Yleisradiolle halutaan ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus, jonka valitsisi hallintoneuvosto. Hallitus puolestaan valitsisi toimitusjohtajan. Myös julkisen palvelun määritelmään ehdotetaan muutoksia.

Valtioneuvosto päätti Yleisradiolain muutosehdotuksista 21. huhtikuuta. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Hallintomallin muutoksilla halutaan selkeyttää YLEn hallituksen ja toimitusjohtajan vastuita suhteessa hallintoneuvostoon sekä toimivaan johtoon. Hallintoneuvosto päättäisi ehdotuksen mukaan edelleen Yleisradion talouden ja toiminnan suuntaviivoista sekä raportoisi vuosittain eduskunnalle julkisen palvelun tehtävän toteutumisesta.

Hallintoneuvosto valitsisi hallituksen, joka päättäisi yhtiön toiminnan järjestämisestä ja valitsisi toimitusjohtajan. Hallituksessa olisi 5-8 jäsentä, jotka eivät saisi olla hallintoneuvoston jäseniä tai kuulua yhtiön toimivaan johtoon. Talousarvion laatiminen siirrettäisiin hallintoneuvostolta hallitukselle.


Lastenohjelmat ja viihde
julkisen palvelun tehtävään

Yleisradion julkisen palvelun tehtävään ehdotetaan lisäyksiä. Yleisradion pitäisi painottaa lapsille suunnattuja ohjelmistoja. Yleisradion tulee myös tukea suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta, huomioida tasa-arvo ja edistää kulttuurien vuorovaikutusta. Yleisradion tulisi myös tarjota virikkeellistä viihdettä, koska sen voidaan katsoa sisältyvän täyden palvelun velvoitteeseen.


Toimilupamaksut poistuvat

Muiden televisioyhtiöiden ei ehdotuksen mukaan tarvitsisi maksaa Yleisradiolle toimilupamaksua enää sen jälkeen, kun on kokonaan siirrytty digitaalisiin televisiolähetyksiin. Toimilupamaksusta luopuminen tulisi voimaan 1. huhtikuuta 2008.

Hallituksen esityksen taustalla on Seppo Niemelän vetämän parlamentaarisen työryhmän ehdotukset, jotka luovutettiin ministeri Luhtaselle viime lokakuussa. Työryhmä ehdotti, että Yleisradion rahoitus perustuu tulevaisuudessakin televisiomaksuun.

Nyt ehdotetut lakimuutokset eivät liity televisiomaksuun.

Niemelän työryhmän raportti Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 2010 (julkaisuja 59/2004) löytyy ministeriön Internet-sivuilta www.mintc.fi, kohdasta julkaisut.

Lisätietoja:
apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, puh. (09) 160 28461, 050 555 0072
viestintäneuvos Ismo Kosonen, puh. (09) 160 28462, 050 511 6601
neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, puh. (09) 160 28150, 040 700 5620