null Yrkesförare av bussar och lastbilar får behörighetskrav

Yrkesförare av bussar och lastbilar får behörighetskrav

Tiedote 15.03.2007 16.14 sv

Nya buss- och lastbilsförare bör förutom körkort också skaffa yrkeskompetens på basnivå. Alla förare bör regelbundet delta i fortbildning.

Statsrådet föreslog den 15 mars att lagen om lastbils- och bussförares yrkesbehörighet skall stadfästas. Med lagen verkställer man EU:s direktiv om yrkesbehörighet i tung trafik.

Avsikten med lagen är bland annat att förbättra trafiksäkerheten och att förenhetliga miniminivån för förarnas yrkeskunnande.

Åldersgränsen för när man får bli busschaufför sänks till 18 år. Den treåriga utbildningen för bussförargrundexamen kan inledas genast efter grundskolan. En person som fyllt 18 år och genomgått utbildningen får i Finland köra lokalbuss eller minibuss för högst 16 passagerare. Beslut om att inleda yrkesutbildningen på ungdomsstadiet görs av undervisningsministeriet.

Yrkesförare av stora bussar kan man bli efter 280 timmars undervisning som 21-åring. Om föraren har genomgått en försnabbad undervisning för yrkeskompetens på 140 timmar får han köra buss av D-klass som 23-åring.

Efter 280 timmars undervisning för lastbilsföraryrkeskompetens får man som 18-åring köra lastbil av C-klass eller CE-fordonskombination. Med försnabbad undervisning för yrkeskompetens får man köra de här fordonen som 21-åring.

Alla buss- och lastbilsförare bör delta i fortbildning med fem års mellanrum. Under den ges undervisning bland annat om ett säkert, ekonomiskt och miljövänligt körsätt.

Kravet på yrkesbehörighet gäller dem som avlägger bussförarkörkort och de som ger sig in i branschen från den 10 september 2008 och lastbilsförare från den 10 september 2009. En anteckning om behörigheten görs i körkortet eller i ett särskilt kort för yrkesbehörighet.

Av lastbilsförare krävs inte yrkesbehörighet för privata icke-kommersiella körningar och inte heller för körningar vars huvudändamål inte är transport av fordonet eller av gods. Riksdagen skärpte kraven på yrkesbehörighet för bussförare. Utan yrkesbehörighet är det endast möjligt att med egen buss transportera personer från samma hushåll på privata, icke-kommersiella körningar. I samband med service och reparationer kan man utan yrkesbehörighet göra endast provkörningar.

Undervisning för yrkeskompetens på basnivå ges vid yrkesutbildningscentraler och bilskolor som skilt godkänts för det. Innehållet i undervisningen definieras närmare i en förordning som ges senare i vår.


Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140