Tiedotteita ja uutisia

Faktalehdet

Ajokorttikoulutuksen uudistus

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt ajokorttikoulutuksen uudistamisen. Sääntelyä on tarkoitus keventää ja mahdollistaa vaihtoehtoiset opetustavat. Tavoitteena on myös alentaa ajokorttikustannuksia. Uudistus koskee muita kuin kuorma- ja linja-auton kuljettamiseen oikeuttavia ajokorttiluokkia.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää ja joustavoittaa ajokortin suoritusjärjestelmää ja edistää digitalisten opetus- ja oppimismenetelmien käyttöä kuljettajakoulutuksessa. Määrämuotoisen koulutuksen sijaan painotettaisiin tutkintoa. Ajo- ja teoriakoetta kehitettäisiin opetusmuutoksia vastaavasti.  

Lainsäädäntöön kaavaillut muutokset tukisivat hallituksen norminpurkua koskevaa tavoitetta.

Nykytila

Nykyinen ajokortin suoritusmalli perustuu määrämuotoisella opetuksella saatuihin valmiuksiin sekä kuljettajantutkinnossa osoitettuun osaamiseen. Muuta opetusta tai muulla tavoin toteutettua opetusta ei voi käyttää ajokortin saamiseksi. 

Teoriaopetus edellyttää osallistumista opetukseen joko paikan päällä autokoulussa tai nykyisin myös virtuaaliyhteyden kautta. Ajo-opetus tapahtuu käytännön ajoharjoitteluna, mutta auton ajo-opetuksessa myös simulaattorin käyttö osana tunneista on sallittua. 

Vaihtoehtoinen ajokortin suoritustapa on opetuslupaopetus, jossa B-kortin harjoittelu- ja syventävä vaihe on kuitenkin suoritettava autokoulussa, jollei opetusluvan hakijalla ole liikenneopettajalupaa. 

Uudistuksen tavoitteet

Ajokorttisäännöstön uudistamisella halutaan lisätä vaihtoehtoisia ja nykyistä yksilöllisempiä tapoja ajokorttikoulutuksen saamiseksi. 

Ajokortin vaatimien tietojen ja taitojen hankkimiseen voitaisiin käyttää vapaasti valiten esimerkiksi erilaisia digitaalisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Tällä pystyttäisiin vaikuttamaan myös ajokortin hintaan, koska nykyisin hinnasta suurin osa on opetuskustannuksia.

Ajokorttikoulutuksesta tulisi tutkintopainotteinen, sillä opetuksen sijaan säänneltäisiin tutkintoa.