Uudet asiakirjat

Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Raskaan kaluston mitat ja massat - asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä - yksityiskohtaiset perustelut

Tyyppi: 03.20.240 Muistio
Laatimisaika: 13.03.2018
Asiakirja-ID: 263440
Kuvaus: HUOM! Muistio hallituksen iltakoululle saattaa sisältää salassapidettävää tietoa. Valmistelija tarkistaa asiakirjan julkisuuden.
Asianumero: LVM/145/03/2018
Tiedosto: Muistio

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.