Uudet asiakirjat

Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Kainuun liiton lausunto; Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä asetusten ja määräysten muuttaminen vastaamaan muutoksia (ns. maastoajoneuvosäännösten ajantasaistaminen) LVM019:00/2018

Tyyppi: 03.20.180 Lausunto
Laatimisaika: 13.08.2018
Asiakirja-ID: 275790
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1828/03/2017
Tiedosto: Lausunto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.