Uudet asiakirjat

Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Päivitetty säädöshankepäätös hallituksen esityksestä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Tyyppi: 03.20.365 Säädöshankepäätös
Laatimisaika: 04.10.2018
Asiakirja-ID: 281682
Kuvaus: Päivitetty säädöshankepäätöstä lokakuussa 2018 aikataulun ja vastuuhenkilöiden osalta
Asianumero: LVM/701/03/2018
Tiedosto: Säädöshankepäätös

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.