Uudet asiakirjat

Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Jäämeren rata-tiedotteen saamenkielinen käännös; Suomen ja Norjan välisen työryhmän asettaminen Jäämeren radan Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkkoniemi -ratalinjausvaihtoehdon jatkoselvittämistä varten LVM047:00/2018

Tyyppi: 05.10.200 Tiedote
Laatimisaika: 21.12.2018
Asiakirja-ID: 291252
Kuvaus:
Asianumero: LVM/841/05/2018
Tiedosto: Tiedote

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.