Uudet asiakirjat

Tälle sivulle listataan 40 viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiakirjaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asiakirja: Perustelumuistio: Alueellisen junaliikenteen pilottien valinta jatkosuunnitteluun

Tyyppi: 08.50.80 Muistio
Laatimisaika: 23.01.2019
Asiakirja-ID: 293443
Kuvaus: Alueellisen junaliikenteen pilottien tavoitteena on kehittää alueellista junaliikennettä yhteistyössä hankkeesta kiinnostuneiden alueiden sekä LVM:n kesken. Hankkeessa pyritään kehittämään toimintatapoja, joita voitaisiin hyödyntää, jos maakunnat saavat toimivaltaa alueellisen rautatieliikenteen järjestämisessä, sekä kasvattamaan rautatieliikenteen matkustajamääriä ja kulkutapaosuutta. Pilottihankkeessa etsitään ensisijaisesti sellaisia liikennöintikokonaisuuksia, joita voitaisiin liikennöidä myös pitkällä aikavälillä. Pilottihanke voitaisiin käynnistää aikaisintaan joulukuusta 2019 alkaen LVM:n osto- ja velvoiteliikennekokonaisuuksien puitteissa, ja se kestäisi kesäkuuhun 2022 saakka.
Asianumero: LVM/1620/08/2018
Tiedosto: Muistio

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.