Uudet asiat

Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeasssa laidassa. Ministeriön kirjaamo (kirjaamo@lvm.fi.) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

Asia: Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asiaryhmä: 02.20. Selvityspyynnöt
Kuvaus: Tietoyhteiskuntakaaren 87 §:ssä säädetään internetyhteyspalvelua koskevasta yleispalveluvelvollisuudesta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta. Asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 2 Mbit/s. Ennen asetuksen antamista Viestintävirasto valmisteli yksityiskohtaisen selvityksen tiedonsiirtopalvelujen markkinoista, käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta ja teknisestä kehitystasosta sekä arvioi sääntelyn taloudellisia vaikutuksia teleyrityksille. Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeutta tullaan arvioimaan uudelleen vuonna 2017 vuodelle 2021 asetetun 10 Mbit/s tavoitetason saavuttamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Viestintävirastolta selvitystä kohdemarkkinoilla edellisen selvityksen jälkeen tapahtuneista keskeisimmistä muutoksista ja erityisesti käyttäjien ja tilaajien enemmistön käytössä olevasta yhteysnopeudesta. Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli arvion vähimmäisnopeudesta ja päätyi siihen, että taso on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen eikä sitä siten esitetä korotettavaksi.
Asianumero: LVM/1814/02/2017
Kirjattu: 04.10.2017
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Lindholm Tomi
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.