Uudet asiat

Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeasssa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asia: Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta sekä LVM:n päätös ääni- ja tekstityspalveluista LVM001:00/2018 sekä LVM:n päätös ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hankkeessa ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta televisio- ja radiotoiminnasta sekä liikenne- ja viestintäministeriön päätös ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä ohjelmistoluvan haltijan ohjelmistoihin. LVM:n päätös ääni- ja tekstityspalvelun liittämisestä
Asianumero: LVM/9/03/2018
Kirjattu: 03.01.2018
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Asp Emil
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.