Uudet asiat

Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeasssa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asia: Radion toimilupakausi 2020 LVM012:00/2017

Asiaryhmä: 07.10.20. Radiotoimiluvat
Kuvaus: Television ja radion ohjelmistotoimilupien myöntäminen on vuoden 2015 alusta siirtynyt Viestintävirastolle tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) nojalla. Jos tarjolla oleva taajuuksien tai verkkojen kapasiteetti ei riitä tai toimiluvan myöntämisellä voi olla huomattavia vaikutuksia viestintämarkkinoiden yleiseen kehitykseen, päätöksen tekee valtioneuvosto.
Asianumero: LVM/437/07/2018
Kirjattu: 07.03.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Meres-Wuori Mirka
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.