Uudet asiat

Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä Mahti-asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeasssa laidassa. Ministeriön kirjaamo auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Asia: Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätöksen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi -toimeenpanosuunnitelmasta

Asiaryhmä: 01.10.00. Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset
Kuvaus:
Asianumero: LVM/347/01/2019
Kirjattu: 14.02.2019
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Miettinen Anne
Osasto: Tieto-osasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.