Uudet asiat

Tälle sivulle listataan viisitoista viimeisintä asianhallintajärjestelmästä verkkoon julkaistua asiaa. Sivun tiedot tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään tallennettujen tietojen perusteella.

Säädöshankkeisiin liittyvät asiakirjat ovat saatavilla myös valtioneuvoston hankerekisterin kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeasssa laidassa. Ministeriön kirjaamo (kirjaamo@lvm.fi.) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

Asia: Selvityspyyntö kuntien järjestämien taksikyytien toimivuudesta

Asiaryhmä: 08.30. Liikennepolitiikan hankkeet (mm. selvitykset, tilastot, tutkimukset)
Kuvaus: Selvityspyyntö kuntien järjestämien taksikyytien toimivuudesta
Asianumero: LVM/700/08/2019
Kirjattu: 09.04.2019
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Wirén Sini
Osasto: Palveluosasto

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.