Asiatiedot asiaryhmittäin

Tämän sivun alisivuille on listattu tiedot ministeriössä vireillä olevista asioista asiaryhmittäin.

Tiedot esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun tai ministeriön asianhallintajärjestelmästä verkkopalveluun julkaistujen asia- ja asiakirjatietojen perusteella.

Asiat on ryhmitelty tietolähteestä riippuen joko ministeriön asianhallintasuunnitelman tai valtioneuvoston hanketietopalvelun luokittelun mukaan.

Valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) ja asian valmistelija auttavat asiakirjohin liittyvissä tiedusteluissa.

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Ministeriön verkkopalelussa esitetään valtioneuvoston hanketietopalveluun julkaistujen hankkeiden tietoja. Tiedot julkaistaan ministeriön asianhallintajärjestelmästä. Niiden tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö (kirjaamo@lvm.fi) auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa.