Asiatiedot asiaryhmittäin

Tämän sivun alisivuille on listattu tiedot ministeriössä vireillä olevista asioista asiaryhmittäin. Tiedot tuotetaan MAHTI-asianhallintajärjestelmästä ministeriöön verkkopalveluun julkaistujen asia- ja asiakirjatietojen perusteella. Asiat on ryhmitelty ministeriön asianhallintasuunnitelman mukaan.

Säädöshankkeisiin liittyvät asia- ja asiakirjatiedot ovat saatavilla myös Valtioneuvoston hankerekisterin HAREn kautta. Linkki hankerekisteriin tämän sivun oikeassa laidassa. Valtioneuvoston hallintoyksikkö auttaa asiakirjatiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.

Miten tiedot vireillä olevista asioista ja asiakirjoista julkaistaan?

Asiakirjat ja -tiedot julkaistaan ministeriön verkkopalveluun asianhallintajärjestelmästä. Tietojen tallentamisesta ja ylläpidosta huolehtii asian valmistelija. Tiedot löytyvät myös valtioneuvoston hankerekisteristä. 

Asian valmistelija ja valtioneuvoston hallintoyksikkö auttavat asiakirjoihin liittyvissä tiedusteluissa, kirjaamo@lvm.fi.