Asialistaus 2015

Asia: Postilaki, toimilupajärjestelmästä luopuminen ja kokonaisuudistus LVM036:00/2015

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan postilainsäädäntöä. Postilakia tullaan uudistettiin siten, että se vastaa paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä. Lisäksi luotiin postialan yrityksille paremmat liiketoimintamahdollisuudet sopeuttaen ja vähentäen samalla yleispalveluvelvollisuuteen sidottuja vaatimuksia. Hanke oli kaksiosainen: ensimmäisessä osassa luovuttiin postilain mukaisista toimiluvista ja ne korvattiin ilmoitusvelvollisuudella Viestintävirastolle. Hankkeen toisessa osassa joustavoitettiin yleispalvelutuotteiden jakelu- ja keräilyvelvoitteita ja kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia. Samalla mahdollistettiin muun muassa sähköisten kanavien hyödyntäminen ja postijakelun kilpailuttaminen tietyillä alueilla.
Asianumero: LVM/1024/03/2015
Kirjattu: 12.06.2015
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Lindholm Tomi
Osasto: Palveluosasto