Asialistaus 2016

Asia: EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn kokonaisuudistusta koskevat ehdotukset

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Lausunnot internet oikeus, (kunhan ei merkitty liikesalaisiksi) Lausunnot välitetään kirjaamon sähköpostista EU-jakeluihin Lausunnot toimitetaan: Wirén, Laitinen, Vuorela
Asianumero: LVM/1598/03/2016
Kirjattu: 12.09.2016
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Wirén Sini
Osasto: Verkko-osasto