Asialistaus 2016

Asia: Hallituksen esitys raideliikennelaiksi sekä laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta LVM008:00/2018

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1695/03/2016
Kirjattu: 23.09.2016
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Saari Risto
Osasto: Palveluosasto