Asialistaus 2016

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle maantielaiksi LVM038:00/2016

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1770/03/2016
Kirjattu: 06.10.2016
Asian vaihe: Ratkaistu
Valmistelija: Ovaska Eeva
Osasto: Verkko-osasto