Asialistaus 2017

Asia: Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelun käynnistämisestä Galileo-satelliittijärjestelmän PRS-palvelun kansallisesta toteutuksesta Suomessa.

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hankkeesta tehdään hankeavaus. Suomi tulee ottamaan osana Galileo-satelliittinavigointijärjestelmää käyttöön myös PRS-palvelun (Public Regulated Service, julkisesti säännelty palvelu). PRS-palvelu tarjoaa häiriösietoisia paikka- ja aikatietoja valtuutetuille käyttäjille. PRS-palvelu on täysin operatiivinen vuonna 2020. Suomessa PRS-palvelun kansallisesta toteuttamisesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Suomen valmistelun lähtökohtana on, että Suomi ottaa PRS-palvelun käyttöön heti, kun se on mahdollista. Siksi muut hallinnonalat ovat edellyttäneet, että liikenne- ja viestintäministeriö käynnistäisi mahdollisimman nopeasti Suomen kansallisen PRS-palvelun toteuttamiseen liittyvien kysymysten valmistelun. Suomen PRS-palvelun kansallinen toteuttaminen edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriön on muiden hallinnonalan kantoja yhteensovittamalla etsittävä yhteisymmärrys erityisesti seuraaviin vielä auki oleviin toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin: Suomen kansallisen PRS-palvelun teknologiaratkaisu; Suomen kansallisen PRS-palvelun toteuttamistapa; ja Suomen kansallisen PRS-palvelun perustamis- ja käyttökustannusten kattamismalli. Näistä on tarkoitus sopia hallinnonalojen kesken valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Valmistelua varten asetetaan LVM:n puheenjohdolla toimiva ohjausryhmä ja kolme sen alaista työryhmää.
Asianumero: LVM/601/03/2017
Kirjattu: 06.03.2017
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Häyrinen Vesa
Osasto: Verkko-osasto