Asialistaus 2017

Asia: HE luotsauslain muuttamisesta LVM039:00/2017

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1170/03/2017
Kirjattu: 07.06.2017
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Vuorela Katariina
Osasto: Verkko-osasto