Asialistaus 2017

Asia: Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta LVM040:00/2017

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/1306/03/2017
Kirjattu: 26.06.2017
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Asp Emil
Osasto: Palveluosasto