Asialistaus 2017

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. LVM065:00/2017

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/2394/03/2017
Kirjattu: 21.12.2017
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Ronja Kava
Osasto: Konserniohjausosasto