Asialistaus 2018

Asia: Nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotto nuorten käyttöön LVM005:00/2018

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus: Hanke liittyy tehtyyn selvitykseen nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotosta nuorten käyttöön, missä on tarkasteltu mahdollisten muutosten vaikutuksia ja niiden toteutusmahdollisuuksia. Selvityksen jälkeen toteutetaan tarvittavat säädösmuutokset ja tarkoituksena on mahdollistaa nuorten ajaminen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla. Säädösmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.
Asianumero: LVM/135/03/2018
Kirjattu: 18.01.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Still Aino
Osasto: Palveluosasto