Asialistaus 2018

Asia: Valtioneuvoston periaatepäätös kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta. LVM015:00/2018

Asiaryhmä: 01.10.00. Strategiat, selonteot, ohjelmat ja selvitykset
Kuvaus:
Asianumero: LVM/237/01/2018
Kirjattu: 01.02.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Miettinen Kirsi
Osasto: Tieto-osasto