Asialistaus 2018

Asia: Säädöshankepäätös; Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998)ja valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella (251/2005); muutosasetukset LVM025:00/2018

Asiaryhmä: 03.20. Säädösvalmistelu (lait ja asetukset) ja lainsäädännön vaikutusten arviointi
Kuvaus:
Asianumero: LVM/326/03/2018
Kirjattu: 14.02.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Suominen Mari
Osasto: Tieto-osasto