Asialistaus 2018

Asia: Suomen ja Norjan välisen työryhmän asettaminen Jäämeren radan Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkkoniemi -ratalinjausvaihtoehdon jatkoselvittämistä varten LVM047:00/2018

Asiaryhmä: 05.10. Työryhmät
Kuvaus: Hanke valtioneuvoston hankesivuilla: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM047:00/2018
Asianumero: LVM/841/05/2018
Kirjattu: 07.05.2018
Asian vaihe: Vireillä
Valmistelija: Lindström Sabina
Osasto: Verkko-osasto