Automatisering av trafik och transporter

Trafikpolitiken strävar efter att en del av trafiken ska vara automatiserad i framtiden. Automatiseringen öppnar stora möjligheter för att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten i fråga om trafiken och transporterna.

Ministeriet främjar uppkomsten av affärsverksamhet som grundar sig på automatisering av trafiken till exempel genom att stödja försök som hänför sig till automatisering.

Med intelligent automation, och därav följande automatisering, avses modern robotik där en anordning eller ett system självständigt kan fungera, observera, lära sig och fatta beslut med hjälp av sensorer, artificiell intelligens eller sakernas internet som kopplas till program.

Drivkrafterna bakom automatiseringen av trafiken är den avancerade kommunikations- och fordonstekniken. Dessutom spelar information en allt viktifare roll. Trafikinformation samt infrastrukturen för trafik och datakommunikation har lagt grunden för automatiseringen inom trafik och transport.