Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen

Hallituksen kärkihanke, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. 

Tarkoitus on, että kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus internetiin ja sähköisiin palveluihin säilyy ja, että tulevaisuudessa kaikessa liiketoiminnassa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet.

Digitaalisen kasvuympäristön kehittämistyö tehdään liikenne- ja viestintäministerin johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän kanssa. 

Hankkeessa on viisi toimenpidettä, jotka käynnistyvät syksyn 2015 aikana. Toimenpiteiden on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Hallitusohjelman kärkihankkeet, puolivälin tarkistus 28.4.2017

Hallituksen puolivälin tarkistukseen mennessä hankkeessa on laadittu kansallinen tietoturvastrategia ja hallituksen periaatepäätökset älykkään automaation ja robotisaation edistämiseksi sekä massadatan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa, ja niiden toimeenpano etenee. Lisäksi hankkeessa on valmisteltu koillisväylän kaapelihanketta ja laadittu toimintasuunnitelma laajakaistan kehittämiseksi niin, että se huomioi myös 5G:n edistämisen.

Liikennepalvelulain (liikennekaari) ensimmäinen vaihe on hyväksytty eduskunnassa ja lain toisen vaiheen luonnos on lähtenyt lausunnolle. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat liikenteen palveluketjut sekä uudet liikenteen digitaaliset palvelut.

Lisäksi liikenteen rahoitusta asetettiin pohtimaan parlamentaarinen työryhmä.

Hankkeen alkukauden toimet (Valtioneuvosto.fi)

 • Perustetaan Esineiden internet -ohjelma, joka koordinoi eri ministeriöiden toimenpiteet
 • Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö "Liikenne palveluna"
 • Laaditaan tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toimintatapoihin 
 • Lisätään robotiikan hyödyntämistä ja kehitystä Suomessa
 • Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa ja käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Hankkeen loppukauden toimet (Valtioneuvosto.fi)

 • Jatketaan laajakaistayhteyksien ja toimivien palvelujen parantamista.
 • Toteutetaan Älykäs maaseutu -hanke
 • Suunnitellaan Oulu-Helsinki -merikaapeli ja valmistellaan toteuttamissuunnitelma rahoitusesityksineen.
 • Edistetään datataloutta liikenteen voimavarana.
 • Luodaan kehittämissuunnitelma logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi.
 • Valmistellaan mediapoliittinen ohjelma "Suomalaisen median monimuotoisuuden varmistaminen".
 • Valmistellaan satelliittinavigoinnin tehokas hyödyntäminen Suomessa -toimenpideohjelma.
 • Arvioidaan avaruushallinnon perustaminen erityisesti piensatelliittitoiminnan näkökulmasta.