Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen

Hallituksen kärkihanke, Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille. 

Tarkoitus on, että kansalaisten ja elinkeinoelämän luottamus internetiin ja sähköisiin palveluihin säilyy ja, että tulevaisuudessa kaikessa liiketoiminnassa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuudet.

Digitaalisen kasvuympäristön kehittämistyö tehdään liikenne- ja viestintäministerin johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän kanssa. 

Hankkeessa on viisi toimenpidettä, jotka käynnistyvät syksyn 2015 aikana. Toimenpiteiden on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. 

Kärkihankkeiden seminaarimateriaalit

Hankkeen toimenpiteet (Valtioneuvosto.fi)