Ministeriryhmä: Tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumista tiivistetään

Tiedote 25.11.2022 15.41 fi sv en

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. (Kuva: VNK)

Kriittisen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumisen koordinaatio osoitetaan jatkossa valtion kyberturvallisuusjohtajalle. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä puolsi asiaa 25. marraskuuta.

Kriittisellä tieto- ja viestintäteknisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan esimerkiksi yleisiä viestintäverkkoja ja -kaapeleita. Infrastruktuurin varautuminen on vahvasti säänneltyä ja toimivaa. Varautumisen vastuut jakautuvat usealle viranomaiselle, ja ministeriryhmän päätöksellä varautumisen koordinaatiota nyt tiivistetään.

”Muuttunut turvallisuustilanne korostaa tarvetta varautumiseen yhteiskuntamme elintärkeän infrastruktuurin toiminnan turvaamiseksi. Kun vastuu varautumisesta jakautuu monelle toimijalle, pitää näiden keskinäisen koordinaation olla tiivistä ja johtorakenteiden selkeitä. Tämä yhteistyön tiivistäminen on tärkeää suomalaisen yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamiseksi”, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo.

”Kyberturvallisuus on olennainen osa kansallista kokonaisturvallisuutta ja varautumista. On luontevaa, että kyberturvallisuusjohtaja vastaa varautumisesta, joka liittyy tieto- ja viestintätekniikan kriittiseen infrastruktuuriin”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoo.

Tehtävän osoittaminen kyberturvallisuusjohtajalle ei muuta eri viranomaisten ja toimijoiden lakisääteisiä toimivaltuuksia eikä velvollisuuksia kriittisen tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin varautumisessa.

Julkisen hallinnon strategia ohjaa hallinnon uudistamista

Ministeriryhmä käsitteli myös muun muassa julkisen hallinnon uudistamisstrategian tilannetta. Strategia ohjaa koko julkisen hallinnon uudistamista 2020-luvulla. Hallinnon uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja yhteisöille.

"Julkisen hallinnon uudistamisen strategia on ensimmäinen näin kunnianhimoinen ja eri hallinnon tasot yhdistävä suunnitelma hallinnon kehittämiseen. Ratkaisevaa tämänkin strategian kohdalla on kuitenkin toimeenpano ja siinä ollaan nyt päästy hyvin vauhtiin", ministeri Paatero toteaa.

Muita ministeriryhmän kokouksen aiheita olivat kyberturvallisuuden tilannekuva, digikompassin toimenpidesuunnitelma sekä ajankohtaiset digitalisaation ja datatalouden EU-asiat.

​​​​​​​Lisätiedot:

alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0199

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 117

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 969 293

digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 142