Mobiilitelevision ohjelmaluvat Viestintävirastolta

Press release 21.12.2006 14.27 fi

Viestintävirasto alkaa ensi vuonna myöntää lupia uudessa mobiilitelevisioverkossa lähettäville ohjelmistoille. Kevyen toimilupamenettelyn uskotaan edistävän mobiilitelevision yleistymistä ja ohjelmatarjonnan monipuolistumista.

Hallitus käsitteli eduskunnan vastausta televisio- ja radiotoimintalakiin 21. joulukuuta. Laki tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Eduskunta edellyttää, että mobiilitelevision tekijänoikeuskysymysten tulkintaerimielisyydet ratkaistaan pian laajapohjaisessa valmistelussa olemassa olevan tekijänoikeusjärjestelmän puitteissa.

Muita kuin televisio- tai radiopalveluita voi mobiilitelevisioverkossa tarjota ilman ohjelmistolupaa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pelit ja muut vuorovaikutteiset palvelut.

YLE ja kaupalliset televisiotoimijat eivät tarvitse televisio-ohjelmien lähettämiseen mobiilitelevisioverkossa erillistä toimilupaa, jos ohjelmisto lähetetään sisällöltään muuttamattomana ja samaan aikaan kuin tavallisessa televisioverkossa.

Mobiilitelevisioverkkoa hallinnnoi Digita Oy. Verkko käyttää DVB-H-tekniikkaa ja se avattiin joulukuun alussa.


Lisätietoja:
ylijohtaja Liisa Ero, puh. (09) 160 28461
neuvotteleva virkamies Asta Virtaniemi, puh. (09) 160 28608, 040 519 6762