Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tälle sivulle on koottu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan suunnitelma- ja seurantatiedot.

LVM; Tilinpäätökset; julkaistu (VN/31602/2021) 2.12.2021

Tilinpäätös 2021; julkaistu

VN/31602/2021-LVM-3, 12.5.2022, 12.5.2022

TP 2021 (pdf)

Tilinpäätös 2020; julkaistu

VN/31602/2021-LVM-2, 2.12.2021, 2.12.2021

LVM_2021_2_Tilinpaatos_2020_20210223_tark (pdf)

Tilinpäätös 2019; julkaistu

VN/31602/2021-LVM-1, 2.12.2021, 2.12.2021

LVM tilinpäätös 2019 allekirjoitettu (pdf)

LVM; Tilinpäätöskannanotot; julkaistu (VN/30577/2021) 23.11.2021

Väyläviraston tilinpäätöskannanotto 2021; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-13, 16.6.2022, 16.6.2022

Tilinpäätöskannanotto Väyläviraston vuoden 2021 tilinpäätöksestä (pdf)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöskannanotto 2021; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-12, 16.6.2022, 16.6.2022

Tilinpäätöskannanotto Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2021 tilinpäätöksestä (pdf)

Liikenne- ja viestintäviraston tilinpäätöskannanotto 2021; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-11, 16.6.2022, 16.6.2022

Tilinpäätöskannanotto Liikenne- ja viestintäviraston vuoden 2021 tilinpäätöksestä (pdf)

Ilmatieteen laitoksen tilinpäätöskannanotto 2021; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-10, 16.6.2022, 16.6.2022

Tilinpäätöskannanotto Ilmatieteen laitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksestä (pdf)

Väyläviraston tilinpäätöskannanotto 2020; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-9, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Väyläviraston vuoden 2020 tilinpäätöksestä (pdf)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöskannanotto 2020; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-8, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2020 tilinpäätöksestä (pdf)

Liikenne- ja viestintäviraston tilinpäätöskannanotto 2020; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-7, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Liikenne- ja viestintäviraston vuoden 2020 tilinpäätöksestä (pdf)

Ilmatieteen laitoksen tilinpäätöskannanotto 2020; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-6, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Ilmatieteen laitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä (pdf)

Väyläviraston Tilinpäätöskannanotto 2019; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-5, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Väyäviraston vuoden 2019 tilinpäätöksestä (pdf)

Valtion televisio- ja radiorahaston tilinpäätöskannanotto 2019; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-4, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2019 tilinpäätöksestä (pdf)

Liikenne- ja viestintäviraston tilinpäätöskannanotto 2019; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-3, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Liikenne- ja viestintäviraston vuoden 2019 tilinpäätöksestä (pdf)

Ilmatieteen laitoksen tilinpäätöskannanotto 2019; julkaistu

VN/30577/2021-LVM-2, 2.12.2021, 2.12.2021

Tilinpäätöskannanotto Ilmatieteen laitoksen vuoden 2019 tilinpäätöksestä (pdf)

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat pääluokassa 31, tuloarviot osastoissa 11 (11.19. Muut vero luonteiset tulot) ja 12 (12.31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala)

Valtiokonttorin Netra-ohjeet

Valtiokonttorin on antanut määräyksen ja ohjeen toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan liittyvien asiakirjojen julkaisemisesta. Tämä asiakirjasivu on laadittu Valtiokonttorin ohjeen ja määräyksen mukaisesti