Energia ja ympäristö

Liikenteen ympäristöpolitiikan keskeisimmät haasteet ovat ilmastonmuutoksen hillintä, elinympäristön parantaminen ja liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen vähentäminen sekä Itämeren suojelu. 

Liikenteen ympäristötoimenpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, sillä sen osalta tavoitteisiin pääseminen on suurimmaksi osaksi kotimaisissa käsissä. Lento- ja meriliikenteen osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet ja -keinot linjataan pääosin kansainvälisissä neuvotteluissa. 

Lisäksi tavoitteena on kehittää kotimaista ICT-infrastruktuuria energiatehokkaammaksi. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi palvelinkeskusten energiankulutukseen.

Vuonna 2013 Suomen energian loppukäytöstä liikenteen osuus oli 16,5 prosenttia. Öljyllä tuotetusta energiasta liikenteen osuus on 40 prosentin luokkaa. 

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu se, että liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nousee vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin. Myös vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien autojen (hybridi, sähkö, flexifuel, biokaasu) määrää pyritään lisäämään.

Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2013 noin viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä.