null Avustukset lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon haettavana

Avustukset lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon haettavana

Tiedote 15.04.2021 15.51 fi sv

Lentokone ja lennonjohtotorni (Kuva: Shutterstock)

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2021.

Avustuksiin on käytettävissä 900 000 euron määräraha. Kyseessä on harkinnanvarainen avustus.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä.

Myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että lentoasemalla on säännöllistä (toistuvaa) reitti- tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkumiseen ja kehittämiseen.

Ministeriö on myöntänyt vuosina 2018 ja 2020 tukea Etelä-Suomen lentokentille. Tukia myönnettäessä on otettu huomioon eduskunnan 4.4.2018 antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin lentokentän korvaavien lentopaikkatoimintojen turvaamiseksi. Ministeriö myös seuraa jo myönnettyjen tukien vaikuttavuutta.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa liikenne- ja viestintäministeriöön viimeistään 7.5.2021 kello 16.15.

Lisätietoja:                                             

ylitarkastaja Emmi Nykänen, p. 050 311 2394

erityisasiantuntija Konsta Luukka, p. 050 476 1595