null Minna Kivimäki Saimaan kanavavaltuutetuksi

Minna Kivimäki Saimaan kanavavaltuutetuksi

Tiedote 06.05.2021 13.46 fi sv en

Minna Kivimäki (Kuva: Juha Roininen/EUP-Images)

Valtioneuvosto nimitti oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäen Saimaan kanavavaltuutetun tehtävään 1.6.2021-31.5.2026 väliseksi toimikaudeksi.

Kanavavaltuutettu vastaa Saimaan kanavaa koskevien kantojen yhteensovittamisesta ja huolehtii Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välillä tehdyn Saimaan kanavan vuokrasopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä ja Saimaan kanavan alusliikenteen kehittämisestä.

Kanavavaltuutetun tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa Saimaan kanavavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä.

Saimaan kanavavaltuutetun tehtävä on luottamustoimeen verrattava tehtävä.

Kanavavaltuutettua avustaa Saimaan kanavan toimisto.

Valtioneuvosto nimitti 22.4.2021 Minna Kivimäen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäälliköksi. Kivimäki aloittaa kansliapäällikkönä 1.6.2021.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, p. 040 827 7676