null Yhden megabitin internet-yhteydestä yleispalvelu

Yhden megabitin internet-yhteydestä yleispalvelu

Uutinen 14.10.2009 10.59 fi en

Vähintään yhden megabitin internet-yhteydestä tulee 1. heinäkuuta 2010 yleispalvelu. Tämä tarkoittaa, että yleispalveluyrityksiksi määrättyjen teleyritysten on pystyttävä heinäkuun alusta lähtien tarjoamaan jokaiseen vakinaiseen asuntoon ja yrityksen pysyvään toimipaikkaan kohtuuhintainen ja laadukas, vähintään yhden megan yhteys.

Viestintäministeri Suvi Lindén katsoo yleispalvelun ja nettiyhteyksille määrätyn vähimmäisnopeuden parantavan yhteyksien laatua ja saatavuutta haja-asutusalueilla. Tämä edesauttaa maaseudun pysymistä elinvoimaisena, luo edellytyksiä elinkeinoelämälle ja mahdollistaa sähköisen asioinnin.