Tietosuojakäytännöt ja tietosuojaselosteet

Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee henkilötietoja muun muassa lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi. Henkilötietojen käsittelytavat on kuvattu asiakirjassa liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt.

Tämän sivun tiedot tuotetaan automaattisesti valtioneuvoston asianhallintajärjestelmän tietojen perusteella.

Ministeriön kirjaamo (kirjaamo.lvm@gov.fi) ja asian valmistelija auttavat asiakirjatiedusteluissa.

LVM; lvm.fi -sivuilla julkaistavat tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan mukaiset tietosuojaselosteet (VN/18802/2020) 21.8.2020

Tietosuojaseloste, ministeriön järjestämät tilaisuudet, 19.4.2021 päivitetyt versiot

VN/18802/2020-LVM-8, 19.4.2021, 19.4.2021

Events Organised by the Ministry - Privacy Policy 19.4.2021 (pdf)

Ministeriön järjestämät tilaisuudet - Ministeriets evenemang 19.4.2021 (pdf)

Tietosuojaseloste, tiedotetilaukset

VN/18802/2020-LVM-7, 18.9.2020, 18.9.2020

Tiedotetilaukset - Prenumerationer - Subscriptions (pdf)

Tietosuojakäytännöt

VN/18802/2020-LVM-6, 14.9.2020, 14.9.2020

Liikenne- ja viestintäministeriön tietosuojakäytännöt (pdf)

Data Protection Practices of the Ministry of Transport and Communications (pdf)

Kommunikationsministeriets dataskyddspolicy (pdf)

Tietosuojaseloste, sidosryhmärekisteri

VN/18802/2020-LVM-5, 14.9.2020, 14.9.2020

Sidosryhmärekisteri - Intressegrupp register - Stakeholder register (pdf)

Tietosuojaseloste, Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu

VN/18802/2020-LVM-4, 7.9.2020, 7.9.2020

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu - Tietosuojaseloste (pdf)

Tietosuojaseloste, Ministeriön järjestämät tapahtumat

VN/18802/2020-LVM-2, 31.8.2020, 31.8.2020

Ministeriön järjestämät tapahtumat - Ministeriets evenemang (pdf)

Events Organised by the Ministry - Privacy Policy (pdf)

Video: Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Tietosuoja viitottuna suomalaisella viittomakielellä (YouTube)
Video: Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)
Dataskydd på finlandssvenskt teckenspråk (YouTube)

Ministeriön yhteystiedot

Vaihde:  0295 16001
Postiosoite:  PL 31, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Eteläesplanadi 4, Helsinki

Rekisterinpitäjä

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tietosuoja

Tietosuojavastaava Ronja Kava
tietosuojavastaava.lvm@gov.fi
lvm.fi/tietosuoja​​​​​​​   

Henkilötietojen tarkistaminen

Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi (valtioneuvosto)