Hakutulokset

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa - Etusivu ...

Liikenne- ja viestintäministeriö laati vuonna 2006 ensimmäisen kan- ... 6 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa VAK-strategia 2012–2020 7 . Johdanto

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa

3 Esipuhe Liikenne- ja viestintäministeriö laati vuonna 2006 ensimmäisen kansallisen vaarallisten aineiden kuljetusstrategian vuosille 2006–2015.

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. VAK-strategia ...

julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78026

liikenne- ja viestintäministeriö. 2012. Näytä kaikki kuvailutiedot . Tweet Julkaisun pysyvä osoite on ... Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa.

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa - Etusivu ... Liikenne- ja viestintäministeriö laati vuonna 2006 ensimmäisen kan- ... 6 Vaarallisten aineiden kuljetus ...

[PDF] Maakuljetusterminaalit ja vaarallisten aineiden kuljetukset

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78678/...

Vaarallisten aineiden kuljetus, tilapäinen säilytys, ... Riskien kartoittamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö päätti teettää selvityksen Suomessa

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

VAK-strategia 2006–2015 Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa ... Liikenne-ja viestintäministeriö kiittää avoimesta tiedon ja osaamisen jakamisesta Suomen. ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö . ... vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tavoitteena on parantaa ...

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä ...

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin liittyvän asetuksen täsmentämiseksi.

[PDF] Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus

Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2004 Liikenne Satamassa tapahtuva vaarallisten

[PDF] Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren ...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... Vaarallisten aineiden kuljetus meritse, Itämeren yhteistyöpöytäkirja, IMDG-säännöstö, vaikuttavuusarviointi

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö. Vaarallisten aineiden kuljetus Suomessa. ... [PDF] Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus.

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimet ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78620/...

Vaarallisten aineiden kuljetusten ... Liikenne- ja viestintäministeriö . ... 7.11 SAKSAN KULJETUS- JA LOGISTIIKKAYHDISTYKSEN OHJEET UUSIEN SÄÄDÖSTEN

[PDF] Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78454/1...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... Eniten vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksia, ... Suurin kuljetus-

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Asiakirjat aikajärjestyksessä 2015 ... Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry: ... Muistio; Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen asetusten muuttaminen ...

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78699/...

Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun ... Vaarallisten aineiden kuljetus, ... Liikenne-ja viestintäministeriö ...

Satamassa tapahtuva vaarallisten aineiden kuljetus ...

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78532

Valmisteilla olevaan vaarallisten aineiden kuljetuksia satama-alueella koskevaan valtioneuvoston asetusluonnokseen sisältyy velvoite turvallisuusselvityksen ja ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä ... Vaarallisten aineiden kuljetus, nesteytetty kaasu, liikenneonnettomuus, torjuntavalmius.

[PDF] Vaarallisten aineiden kuljetusten tunneliturvallisuusmallit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78478/1...

Liikenne- ja viestintäministeriö ... Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä on säädetty vaarallisten aineiden kulje- ... joiden kuljetus teillä on kielletty.

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö. Jos vaarallisen aineen kuljetus on keskeytetty VAK-lain 14 §: ... VAK-direktiivi koskee vaarallisten aineiden tie ...

Haku - Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö antoi myös 18.12.2014 vastaavan ilmoituksen ... Vaarallisten aineiden kuljetus; Länkar till andra sidor: www.lvm.fi.